Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Oficjalna strona internetowa międzyuczelnianego projektu badawczego "Nowy regionalizm w badaniach literackich"Udostępnij stronę

Pola oznaczone * są wymagane.

Nowy regionalizm
w badaniach literackich

KONTYNUACJE - KONFERENCJE

 

Ogólnopolska konferencja naukowa Przewodnik, bedeker, poradnik w literaturach regionalnych

Szczecin, 8-10.10.2017

Organizatorzy:

Instytut Polonistyki, Dziennikarstwa i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

Komitet Nauk o Literaturze PAN

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie 

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Muzeum Narodowe w Szczecinie 

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział w Szczecinie 

Polskie Towarzystwo Autobiograficzne 

Program konferencji: 

https://drive.google.com/file/d/0B62P77-Ch1OhR2REVUUxNEFETVk/view?usp=sharing

 

 

 

Ogólnopolska konferencja naukowa

Naród i regiony. Tradycje regionalizmu literackiego w perspektywie nowoczesności (XIX-XXI wiek)

Białystok, 26-27 kwietnia 2018 r. 

Organizatorzy:

Zespół Badań Regionalnych

 Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu

 Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku,

Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk

Galeria Arsenał w Białymstoku

Program konferencji: 

https://drive.google.com/file/d/1ewZt4crdxpyjSysAwhfMaBgYRlVqS2mf/view?usp=sharing

Plakat konferencji: 

https://drive.google.com/file/d/1ebGz28z8B-wWsamuFTqUHWragLiU5Fi6/view?usp=sharing

 

 

KONTYNUACJE - PUBLIKACJE 

 

Kamila Gieba, Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu, Kraków 2018.

 

 

Rozprawa Kamili Gieby jest pracą literaturoznawczą, poświęconą polskiej literaturze tzw. Ziemi Lubuskiej. Autorka analizuje tę literaturę zarówno w odniesieniu do regionalnej kultury literackiej, jak i na tle zjawisk społecznych, ideologii i projektów politycznych, a także życia intelektualnego i codziennego w Polsce po II wojnie światowej. Łączy perspektywę historycznoliteracką z rekonstrukcją dziejów idei, geopoetyką i studiami nad przestrzenią w kulturze, kulturową teorią gatunku oraz orientacją postzależnościową. W ten sposób, po pierwsze, chronologicznie porządkuje najważniejsze dzieła lubuskiej literatury osadniczej, po drugie, uściśla i redefiniuje pojęcia niezbędne do uchwycenia związku tej literatury z tradycją tzw. narracji piastowskiej i myśli zachodniej, po trzecie, odkrywa, problematyzuje i wyjaśnia te aspekty literatury regionu, które świadczą o jej bliskiej, lecz niejednoznacznej relacji z istotnym doświadczeniem społecznym tamtego czasu.

 

Z recenzji dra hab. Wojciecha Browarnego, prof. UWr