Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Oficjalna strona internetowa międzyuczelnianego projektu badawczego "Nowy regionalizm w badaniach literackich"Udostępnij stronę

Pola oznaczone * są wymagane.

Nowy regionalizm
w badaniach literackich

 

RECENZJE PUBLIKACJI NOWOREGIONALNYCH 

 

Anna Szumiec, Czas na mieejsce, "Art Papier" 2020, 15 czerwca 2020 (396).  Recenzja tomu Geoliteratura. Przewodnik, bedeker, poradnik

http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=396&artykul=7933&kat=15

 

Karolina Ćwiek-Rogalska, recenzja Lubuskiej literatury osadniczej, "Przegląd Zachodni" 2018, nr 3.

 

Damian Zubik, Transgraniczność a regionalizm,. Propozycja dyskursu, "Acta Humana" 2017, nr 8. Recenzja tomu Region a tożsamości transgraniczne.
http://journals.umcs.pl/ah/article/view/7691/5555

 

Magdalena Chołojczyk, Regionalizm w refleksji o literaturze - historia idei i źródeł, "Acta Humana" 2017, nr 8. Recenzja  antologii Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł.
http://journals.umcs.pl/ah/article/view/7690/5554

 

Marta Ruszczyńska, Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł [recenzja], "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego" 2017, nr 3
http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/publication/53912/edition/46454/content?ref=desc

 

Joanna Chłosta-Zielonka, Regionalizm literacki - historia i pamięć  [recenzja], "Prace Literaturoznawcze" 2017, nr 5.
http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/prace_literatura/pliki/5-2017/UWM-Prace-24.pdf

 

Roman Magryś, Perspektywiczne spojrzenie na regionalizm  literacki w Polsce, "Fraza. Poezja - Proza - Esej" 2017, nr 3/4. Recenzja antologii tekstów regionalnych  Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł

 

Agnieszka Wnuk, Geografia wyobrażona i komparatystyka przestrzeni, "Tekstualia" 2014, nr 4: recenzja tomu Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni: 

http://www.tekstualia.pl/images/ArchiwumNumerow/39_4_2014/Wnuk_Agnieszka-recenzja.pdf

 

Katarzyna Szkaradnik, Peryferie w centrum uwagi, "ArtPapier" 2016, nr 4: recenzja tomu Centra-peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku:

http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=297&artykul=5401&kat=15

 

Katarzyna Szkaradnik, Korzenie albo słodko-gorzkie przyprawy "nowego regionalizmu", "Śląskie Studia Polonistyczne" 2014, nr 1/2" recenzja tomu Nowy regionalizm w badaniach literackich:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=291150

 

Wojciech Browarny recenzuje Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł pod redakcją Małgorzaty Mikołajczak i Zbigniewa Chojnowskiego ("Nowe Książki" 2017, nr 11):

https://www.facebook.com/nowyregionalizm/photos/a.1693639767528439.1073741828.1617345845157832/2355310931361316/?type=3&theater

 

Bernadetta Darska recenzuje noworegionalną antologię (B. Darska, Przeszłość i przyszłość regionalizmu, "Literaturoznawstwo" 2016, nr 10: http://www.literaturoznawstwo.ahe.lodz.pl/sites/default/files/Literaturoznawstwo_10_2016_e-book.pdf

 

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI 

 

Janusz Łastowiecki, Sprawozdanie z konferencji "Region a tożsamości transgraniczne", Miesięcznik UZ 2015, nr 7.
http://miesiecznik.uz.zgora.pl/wydawnictwo/miesiecznik10-2015/20.pdf

 

Janusz Łastowiecki, Sprawozdanie z konferencji "Centra - peryferie w literaturze polskiej  XX i XXI wieku, "Miesięcznik UZ" 2014, nr 25
http://miesiecznik.uz.zgora.pl/wydawnictwo/miesiecznik12-2014/25.pdf

 

Kamila Gieba, Sprawozdanie z konferencji "Nowy regionalizm? Badawczy rekonesans i zarys perspektyw", "In Gremium" 2013, nr 7.

 

Renata Makarska, Sprawozdanie z konferencji "Nowy regionalizm? Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, "Białostockie Studia Literaturoznawcze 2012, nr 3.
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/327/1/25-Makarska.pdf

 

INFORMACJE O PROJEKCIE W MEDIACH 

 

Informacja o projekcie na stronie Biuletynu Polonistycznego:  

https://biuletynpolonistyczny.pl/projects/nowy-regionalizm-w-badaniach-literackich-tradycja-i-nowe-orientacje,139/details

 

Informacja o projekcie w bazie Pol-Int: https://www.pol-int.org/pl/projects/nowy-regionalizm-w-badaniach-literackich

 

Informacja o projekcie na stronie Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego:

 http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/badania-naukowe/granty

 

RELACJE W MEDIACH REGIONALNYCH 

 

Konferencja "Region a tożsamości transgraniczne" na stronie Ośrodka Pogranicze w Sejnach:

 http://pogranicze.sejny.pl/konferencja_region_a_tozsamosci_transgraniczne,10-1,14614.html

 

Informacja o konferencji "Region a tożsamości transgraniczne" oraz spotkaniu w Krasnogrudzie: 

http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35241,18004075,O_regionie_i_tozsamosci_transgranicznej_w_Krasnogrudzie.html

 

TVP Białystok o projekcie noworegionalnym: http://bialystok.tvp.pl/20225104/konferencja-na-temat-tozsamosci-transgranicznych

 

INNE FORMY POPULARYZACJI PROJEKTU 

 

Ziemia Lubuska pod lupą literaturoznawców: Dariusz Świdkiewicz rozmawia z dr Kamilą Giebą, "Pro Libris" 2019, nr 1-2 (66-67), s. 109-113.  

 

Wykład prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak Jak badać literaturę regionalną?: 26 lutego 2019, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze.

 

Wykład prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak Nowy regionalizm w badaniach literackich (teoria i praktyka): 16 stycznia 2019, spotkanie organizowane przez zielonogórski oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką i Miejską  Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze.  

 

Wykład prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak,  inaugurujący rok akademicki 2017/2018 na Uniwersytecie Zielonogórskim:

https://www.wzielonej.pl/informacje/uczelnia/mity-zalozycielskie-ziemi-lubuskiej-perspektywie-nowego-regionalizmu-wyklad-inauguracyjny/


 

Regionalizm jako humanistyczna awangarda. Z Małgorzatą Mikołajczak rozmawia Mirosława Szott:

http://prolibris.net.pl/zblienia/958-regionalizm-jako-humanistyczna-awangarda